Algemene voorwaarden

voorwaarden

 •  

Algemene Verkoopvoorwaarden Bloembollenkraam.nl

 

 • Artikel 1. Toepasselijkheid
  Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Bloembollenkraam.nlzijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.  Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).
 • Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
  Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en Bloembollenkraam.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Bloembollenkraam.nl. Bloembollenkraam.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Bloembollenkraam.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 • Artikel 3. Order annuleren
  Annuleringen dienen te worden gemeld via ons emailadres [email protected].  De koper heeft het recht om binnen vijf werkdagen de overeenkomst te annuleren. Is uw bestelling nog niet verzonden, dan kunt u uw bestelling direct kostenloos annuleren. Is uw bestelling al wel verzonden, dan bent u verplicht om de gemaakte kosten te vergoeden. De kosten bestaan uit de gemaakte verzend- en orderkosten.
 • Artikel 4. Recht van retour
  Retourzendingen dienen allereerst te worden gemeld via ons e-mailadres [email protected].   De koper heeft gedurende zeven werkdagen na ontvangst van het product het recht zonder opgave van redenen, het product op eigen kosten aan Bloembollenkraam.nl te retourneren. In dit geval dient het artikel, onbeschadigd en ongebruikt in de originele verpakking aan ons geretourneerd te worden. Na ontvangst krijgt u binnen veertien dagen uw aankoopbedrag teruggestort minus verzend- en evt.administratie kosten die Bloembollenkraam.nl heeft gemaakt. De kosten van de retourzending zijn voor eigen rekening.
 • Artikel 5. Prijzen
  De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
 • Artikel 6. Levering
  Indien de overmachttoestand langer duurt dan dertig (30) dagen hebben zowel Bloembollenkraam.nl als de koper de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, waarna beide partijen ontheven zijn van hun verplichtingen jegens elkaar en eventueel reeds verrichte betalingen zullen worden gerestitueerd. De eventueel doorBloembollenkraam.nl  opgegeven levertijden zijn slechts indicatief! Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
 • Artikel 6a. Leverbaarheid artikelen
  Bloembollen zijn een natuurprodukt die afhankelijk zijn van de oogstresultaten van onze leveranciers. Ondanks zorgvuldige planning kan het voorkomen dat een artikel onverhoopt niet of zeer beperkt beschikbaar is. In dat geval zal Bloembollenkraam u een geschikte vervanger per e-mail voorstellen.
 • Artikel 7. Verantwoordelijkheid
  De klant is zelf totaal verantwoordelijk voor het gebruik van de geleverde goederen.Bloembollenkraam.nl is niet aansprakelijk voor negatieve gevolgen van onoordeelkundig, oneigenlijk of onjuist gebruik of misbruik.
 • Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
  De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Bloembollenkraam.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op het moment waarop deze aan consument juridisch en/of feitelijk wordt geleverd en daarmee in de macht van consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht.
 • Artikel 9. Klachten
  U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de geleverde producten aan de overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient u Bloembollenkraam.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) werkdagen na aflevering te informeren via het e-mailadres[email protected]

 

 •